APO EYRW EURO KAI PANW PANO ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΠΑΓΚΑΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ